Конференция "Реабилитация и профилактика- 2012-2017": Доклад Медведева Олега Стефановича.